Killustikaluse ehitus

Killustikaluse ehituse puhul on oluline erinevate fraktsioonide paksus. Esmalt hindame pinnastiku olukorra (soine, mudane, pehme, kõva jne.) ja määrame ära, milline peaks olema killustiku kihi paksus. Võtame arvesse, millisel otstarbel hakatakse hiljem antud teed kasutama. Selle jaoks, et loodav tee kannataks hiljem raskemate veokite massi, luuakse paksemad ja kindlama tihedusega killustikualuse kihid. Juhul kui suuremahuline väljakaevamine ei ole otstarbekas, kasutame killustikualuse ehitusel ka kangast.